Web Server Drives

De Web server maakt gebruik van de harddisk in Hover. Er zijn verschillende mogelijkheden voor. Hier wordt gekozen voor het gebruiken van shares. voor het eerste deel van de configuratie dient de machine niet te draaien. Stop de web server als deze draait in web:
sudo shutdown -P now

In de host machine, Hover,  maken de shares aan voor de Web server:
VBoxManage sharedfolder add web –name bibliotheek –hostpath /media/d1/bibliotheek –readonly
VBoxManage sharedfolder add web –name system –hostpath /media/d1/system –readonly
VBoxManage sharedfolder add web –name iedereen –hostpath /media/d1/service/iedereen
VBoxManage sharedfolder add web –name upload –hostpath /media/d1/service/upload

Om een share weer te verwijderen kan het volgende voorbeeld commando worden gebruikt:
VBoxManage sharedfolder remove web –name bibliotheek

Start web server in Hover:
VBoxManage startvm web –type headless

Schakel nu over naar de zojuist opgestarte webserver en maak de directories aan waar de shares aan kunnen worden gemount:
sudo mkdir /media/bibliotheek
sudo mkdir /media/system
sudo mkdir /media/iedereen
sudo mkdir /media/upload

Mount de hostdrive aan de drive van de gast:
sudo mount -t vboxsf bibliotheek /media/bibliotheek
sudo mount -t vboxsf system /media/system
sudo mount -t vboxsf iedereen /media/iedereen
sudo mount -t vboxsf upload /media/upload

Zorg er voor dat de shares ook bij boot worden gemount. Open daarvoor de fstab file in de webserver:
sudo nano /etc/fstab

en voeg de volgende regels toe aan dit bestand:
#VirtualBox Shared Folders
bibliotheek /media/bibliotheek vboxsf uid=1000,gid=1000 0 0
system /media/system vboxsf uid=1000,gid=1000 0 0
iedereen /media/iedereen vboxsf uid=1000,gid=1000 0 0
upload /media/upload vboxsf uid=1000,gid=1000 0 0

Nu zijn deze shares in de server web te gebruiken. door de file permissions in de Hover aan te passen kan de beveiliging van de gegevens in Hover worden geregeld.

Laatst bijgewerkt op 21 december 2014

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *