Tips & Tricks

Korte handige commando’s

Handig is de lopende processen te bekijken:
ps -U root -u root -N

Bekijk geheugen en processen:
top

De locatie van een bestand opzoeken:
sudo find / -name bestand.xyz

Display alle harddisks in het systeem met enige gegevens:
df

Netwerk variabelen:
ifconfig

Netwerk Share opzetten

Een share op het netwerk kan als volgt worden aangesloten binnen de Ubuntu server:
sudo mkdir -p /media/extdrv
sudo mount -t cifs //10.0.0.100/bibliotheek -o username=user,password=paswoord /media/extdrv

Oracle’s VirtualBox

VirtualBox zorgt voor de mogelijkheid om meerdere machines op de zelfde hardware te kunnen draaien. Een aantal commando’s kan handig zijn om paraat te hebben:

Geef de in het systeem aanwezige machines weer: vboxmanage list vms

Geef de draaiende machines in het systeem weer: vboxmanage list runningvms

Updaten van Ubuntu software

Als je server een aantal maanden heeft gedraaid zal je merken dat er tientallen maar wellicht wel meer dan honderd updates gereed staan om het systeem bij te werken. Het meest eenvoudig is het om dan het volgende commando in elke server uit te voeren:

 sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade

Verstandig het daarna te controleren of alle machines nog wel opniew opstarten door te proberen in te loggen op elke (virtuele) machine.

De virtuele machines starten niet op na reboot

De virtuele machines start niet meer op, er wordt geklaagd over een missende vboxsf module of wellicht is de programmatuur in het geheel niet gestart. In Hover controleer of Oracle VirtualBox werkelijk draait:

vboxmanage list runningvms

Aan de output kan je zien welke virtuele machines zijn geconfigureerd.  Ook wordt een suggestie gedaan als VirtualBox niet is gestart. Als er een kernel update  heeft plaatsgevonden zal VirtualBox niet meer opstarten omdat die nieuwe kernel nog niet is voorzien van de VirtualBox modules. Je kan dit corrigeren door:

sudo /etc/init.d/vboxdrv setup

Na dit commando zal VirtualBox weer draaien. De virtuele machines zijn echter niet gestart. Je kunt de modules starten door de server opnieuw te rebooten. Een andere mogelijkheid is de machines manueel te starten:

VBoxManage startvm media –type headless
VBoxManage startvm web –type headless

De virtuele machines zullen niet succesvol booten, helaas. De opstart van de virtuele machines blijft hangen omdat de update van VirtualBox nog niet is uitgevoerd op de virtuele machines. Start daarom in Windows “Verbinding met Extern Bureaublad” en gebruik de adressen 10.0.0.120:10010 en 10.0.0.120:10020 om contact te maken met elke machine. Door meerdere malen op “s” te drukken zal de machine de fouten negeren.  Krijg je de inlog prompt dan kan je verbindingen weer sluiten. Beide virtuele machines draaien nu weer! Op beide virtuele machines van Hover kan nu met Putty opnieuw worden ingelogd om beide machine bij te werken.

In elke virtuele machine moeten de GuestAdditions worden bijgewerkt. Download in elke machine de additions van de Virtualbox website:

wget http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.3.16/VBoxGuestAdditions_4.3.16.iso

waarna je de file mounten als image:
sudo mkdir /media/iso
sudo mount -o loop /home/system/VBoxGuestAdditions_4.3.16.iso /media/iso

Dan installeer de GuestAdditions opnieuw:

cd /media/iso

sudo sh ./VBoxLinuxAdditions.run

en daarna een reboot:
sudo shutdown -r now 

De verschillende systemen starten nu weer op zonder problemen.

Stop automatische update van Ubuntu

Automatische updates zijn geen goed idee. Door bepaalde updates kan het voorkomen dat delen van de NAS of servers niet meer werken. Vooral VirtualBox is hiervoor gevoelig gebleken. Open de volgende file:
sudo nano /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades

Een commentaar regel in dit bestand wordt aangegeven met //. Zorg er voor dat regels die iets updaten als commentaar worden gemerkt. Na het opslaan van de file zullen updates niet meer worden uitgevoerd.
Laatst bijgewerkt op 25 september 2014

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *