Virtuele Server Web

Maak de virtuele machine aan in Hover:
VBoxManage createvm –name “web” –register
VBoxManage modifyvm “web” –memory 512 –acpi on –boot1 dvd –nic1 bridged –bridgeadapter1 eth0

Alle data die deze server zal gebruiken staat buiten deze virtuele machine. Voor lokale opslag is dus alleen de systeemsoftware van belang. De harddisk moet wel 10Gb groot zijn omdat een installatie al tegen de 4GB aanloopt:
VBoxManage createhd –filename web.vdi –size 10000
VBoxManage storagectl “web” –name “Sata Controller” –add sata
VBoxManage storageattach “web” –storagectl “Sata Controller” –port 0 –device 0 –type hdd –medium web.vdi
VBoxManage storageattach “web” –storagectl “Sata Controller” –port 1 –device 0 –type dvddrive –medium /media/d2/system/software/Homer/ubuntu-12.04.1-server-amd64.iso

Het blijkt niet te lukken in de standaard configuratie om verbinding te maken via VDRP. er treed geen contact op. De gast=SERVER staat nu vast op 10.0.0.120 middels configuratie in de router. Elke virtuele machine zal een eigen poort nodig hebben omdat je anders issues hebt natuurlijk.
VBoxManage modifyvm web –vrdeport 10020 –vrdeaddress 10.0.0.120 –vrdeauthtype null –vrde on

Start de virtuele machine “web”:
VBoxManage startvm “web” –type headless

De virtuele machine zal opstarten, en ja, nu kan je met extern bureaublad contact maken. Het adres is “10.0.0.120:10020″. Het display kan ingesteld worden op 800*600 voor deze server. Tijdens het installeren van Ubuntu server dan dient SSH en LAMP worden mee geïnstalleerd. Met PuTTY kan je dan contact maken via http:/localip:22. Als de installatie van de server klaar is kan je de dvd image verwijderen door:

VBoxManage storageattach “web” –storagectl “Sata Controller” –port 1 –device 0 –type dvddrive –medium none

Reboot de virtuele machine:
Shutdown -r now

Ga nu verder met “VirtualBox: het installeren van de Guest Additions

Laatst bijgewerkt op 24 mei 2014

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *