Virtuele Server Media

In Hover wordt de virtuele machine aangemaakt:

VBoxManage createvm –name media –register

Het geheugen van 1024Kb gaat af van het hoofdgeheugen. We hebben echter meer dan voldoende geheugen. We maken gebruik van een bridge configuratie om de netwerk aansluiting te verzorgen. Dat leidt er toe dat ook op het netwerk lijkt als of we een aparte machine hebben aan staan.

VBoxManage modifyvm media –memory 1024 –acpi on –boot1 dvd –nic1 bridged –bridgeadapter1 eth0

Alle data die deze server zal gebruiken staat buiten deze machine. Voor lokale opslag is dus alleen de systeemsoftware van belang. De virtuele harddisk moet wel 10Gb groot zijn omdat de media data base veel ruimte kan vergen:

VBoxManage createhd –filename media.vdi –size 10000

VBoxManage storagectl media –name “Sata Controller” –add sata

Dan “mount” de harddisk en de CDROM drive:

VBoxManage storageattach “media” –storagectl “Sata Controller” –port 0 –device 0 –type hdd –medium media.vdi
VBoxManage storageattach “media” –storagectl “Sata Controller” –port 1 –device 0 –type dvddrive –medium /media/d1/system/hover/software/ubuntu-12.04.1-server-amd64.iso

Het blijkt niet te lukken in de standaard configuratie om verbinding te maken via VDRP. er treed geen contact op. De gast=hover staat nu vast op 10.0.0.120 middels configuratie in de router. Elke virtuele machine zal een eigen poort nodig hebben omdat je anders issues hebt natuurlijk.

VBoxManage modifyvm media –vrdeport 10010 –vrdeaddress 10.0.0.120 –vrdeauthtype null –vrde on

Start de virtuele server media:
VBoxManage startvm media –type headless

De virtuele machine zal opstarten, en ja, nu kan je met extern bureaublad van Windows contact maken. Het adres “10.0.0.120:10010″. Het display kan ingesteld worden op 800*600 voor deze server. Je ziet dat er opnieuw een server wordt gemaakt op deze computer, net zoals de eerste machine die direct op de hardware is geïnstalleerd. Kies niet voor automatische updates, het kan zijn dat door de updates zaken plotseling niet meer werken. Let er op dat SSH wordt mee geïnstalleerd, verder is voor deze server niets nodig.
Met PuTTY kan je dan contact maken via http://ip:22. Als de installatie van de server klaar is en aangeeft dat de cd uit de drive kan worden gehaald dan kan je dit doen door binnen Hover het volgende commando te geven:
VBoxManage storageattach media –storagectl “Sata Controller” –port 1 –device 0 –type dvddrive –medium none

Druk dan op enter in de virtuele machine en deze zal opnieuw opstarten. Wil je de VM stoppen dan kan dat door een signaal te sturen van af Hover zodat de machine netjes wordt uitgeschakeld. Dit kan je doen door het volgende commando in Hover:
VBoxManage controlvm media acpipowerbutton

Ook moet je er voor zorgen dat er voor deze virtuele machine een bekende IP beschikbaar komt. IFconfig geeft de huidige IP aan en het MAC-adres van deze server. Kijk bij installatie van de Hover hoe je dit kan aan passen naar het gewenste adres.

Ga nu verder met “VirtualBox: het installeren van de Guest Additions

Laatst bijgewerkt op 24 mei 2014

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *