Webmin Installatie op Ubuntu 20.4

Webmin is een webgebaseerde interface waarmee u uw server eenvoudig op afstand kunt bedienen. Hiermee kun je accounts beheren, bestanden manipuleren, Samba en andere servers aanpassen enz….. Webmin ondersteunt vele modules die kunnen worden toegevoegd om bijna alles op uw server te wijzigen zonder de opdrachtregel. Je hebt nog steeds de opdrachtregel nodig voor sommige taken …….

Update het systeem:

sudo apt update

Eerste update pakketten, bewerk het volgende bestand:

sudo nano /etc/apt/sources.list

Voeg de volgende regels toe:

deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib

Sla het bestand op en werk het systeem bij:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Installeer pgp key voor Webmin:

wget -q -O- http://www.webmin.com/jcameron-key.asc | sudo apt-key add

Update het systeem opnieuw:

sudo apt update 

Dan installeer Webmin

sudo apt install webmin 

 

Veranderingen aan de configuratie van Webmin

Voorkom dat WebMin spindown van harddisks verhindert. Ga naar -> Webmin->Configuratie -> Achtergrondstatussen verzamelen -> Systeemstatus verzamelen op achtergrond. Daar vind je dat dit een waarde heeft van 5 minuten. Schakel deze optie uit omdat dit voorkomt dat sommige harddisks kunnen worden gestopt.

Automatische update van de systeemtijd kan worden ingesteld in WebMin onder Hardware / Systeemtijd.

Normaal verwacht WebMin dat u zich veilig aanmeldt. Omdat we WebMin alleen achter de router gebruiken is extra beveiliging niet nodig. Wijzig daarom de vereiste WebMin SSL in Nee. Bewerk:

sudo nano /etc/webmin/miniserv.conf

Verander de regel met “ssl=1”in “ssl=0” en sla het bestand op.

Dan restart webmin:

sudo /etc/init.d/webmin restart

Nu kan WebMin worden bereikt langs http://your.ser.ver.address:10000

Laatst Bijgewerkt op 17 november 2020