Deluge Installatie

Er zijn vele soorten en maten programma’s beschikbaar voor het downloaden van Torrents. Deluge is een eenvoudig download programma. Wanneer u het programma opent, worden er weinig opties geboden en springt de belangrijkste direct in het oog, de knop om een torrent toe te voegen. Ook magnet links worden ondersteund.

Deluge bestaat in meerdere varianten. We gebruiken voor onze headless server een deamon en web-interface.

Voeg python package toe zodat de hierna volgende commando’s werken:
sudo apt-get install python-software-properties

Voeg een gebruiker toe:
sudo adduser –disabled-password –system –home /var/lib/deluge –gecos “Deluge service” –group deluge

Voeg repository toe:
sudo add-apt-repository ppa:deluge-team/ppa

Installeer Deluge deamon en Web interface:
sudo apt-get install deluged deluge-web

Update systeem:
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Het automatisch starten en stoppen (SystemdForUpstartUsers) met Ubuntu is behoorlijk gewijzigd sinds versie 15.4. De volgende instructie is dan ook alleen voor die versies en hoger geschikt.

Creëer een bestand:
sudo nano /etc/systemd/system/deluged.service
en voeg toe:

[Unit]
Description=Deluge Bittorrent Client Daemon
After=network-online.target
[Service]
Type=simple
User=deluge
Group=deluge
UMask=000
ExecStart=/usr/bin/deluged -d
Restart=on-failure
# Configures the time to wait before service is stopped forcefully.
TimeoutStopSec=300
[Install]
WantedBy=multi-user.target

Nu start de service, verifieer dat het draait en zorg er voor dat het automatisch start bij reboot:
systemctl start deluged
Geef indicatie van gebruiker en type het wachtwoord (meerdere malen…)
systemctl status deluged
Geef indicatie van gebruiker en type het wachtwoord (meerdere malen…), gebruik q om te stoppen.
systemctl enable deluged
Geef indicatie van gebruiker en type het wachtwoord (meerdere malen…)

Creëer een bestand voor het starten van de web interface:
sudo nano /etc/systemd/system/deluge-web.service
en voeg toe:

[Unit]
Description=Deluge Bittorrent Client Web Interface
After=network-online.target
[Service]
Type=simple
User=deluge
Group=deluge
UMask=027
ExecStart=/usr/bin/deluge-web
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=multi-user.target

Nu start de service, verifieer dat het draait en zorg er voor dat het automatisch start bij reboot:
systemctl start deluge-web
Geef indicatie van gebruiker en type het wachtwoord (meerdere malen…)
systemctl status deluge-web
Geef indicatie van gebruiker en type het wachtwoord (meerdere malen…), gebruik q om te stoppen.
systemctl enable deluge-web
Geef indicatie van gebruiker en type het wachtwoord (meerdere malen…)

Via http://10.0.0.120:8112 is de web interface beschikbaar. Configureer Deluge zodat de te downloaden files in de juiste directory’s te recht komen.

Laatst bijgewerkt op 30 oktober 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *