Voorbereiden voor NextCloud

Update het systeem:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Installeer Apache:

Apache wordt automatisch geïnstalleerd gedurende de installatie van Ubuntu 18.4

Installeer MariaDB:

sudo apt install mariadb-server mariadb-client

Om de installatie te beveiligen wordt het volgende commando uitgevoerd:
sudo mysql_secure_installation

Je kunt het root wachtwoord instellen, testdatabases en anonieme gebruikers verwijderen om ervoor te zorgen dat uw databases veilig zijn.

Installeer PHP 7.2

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

Update het systeem opnieuw:
sudo apt update && sudo apt upgrade

Vervolgens kunnen de PHP modules worden geïnstalleerd:

sudo apt install libapache2-mod-php7.2 php7.2 php7.2-cgi php7.2-cli php7.2-common php7.2-curl php7.2-gd php7.2-intl php7.2-json php7.2-mbstring php7.2-mysql php7.2-opcache php7.2-readline php7.2-soap php7.2-xml php7.2-xmlrpc php7.2-zip

Als je PHP wilt testen, maak je een testbestand met de naam info.php:

sudo nano /var/www/html/info.php

Zet de volgende regels in het bestand:

<?php
phpinfo();
?>

Open een webpagina en surf naar http://192.168.1.100/info.php en zie of het werkt. Op deze pagina staat waar het configuratie bestand van PHP is opgeslagen. Open het bestand:

sudo nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini

Voor betere prestaties pas je de volgende regels aan:

opcache.enable=1
opcache.enable_cli=1 
opcache.memory_consumption=128 
opcache.interned_strings_buffer=8 
opcache.max_accelerated_files=10000 
opcache.save_comments=1 opcache.revalidate_freq=1

Other adjustments:

upload_max_filesize = 2048M

Sla het bestand op en herstart Apache:

sudo systemctl restart apache2

Je bent nu klaar om NextCloud te installeren!

Last Updated on 8 februari 2019