Voorbereiden voor NextCloud

Update het systeem:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Installeer Apache:

sudo apt install -y apache2 apache2-utils
sudo systemctl enable apache2

Controleer of het werkt door in een brouwser het ip-adres in te tikken in de url regel. Als het goed is krijg je de default pagine van Apache te zien.

Installeer MariaDB:

sudo apt-get install mariadb-server php-mysql

Nieuwe files in de database dienen van het type baracuda te zijn om emojies te kunnen opslaan. Maak een bestand aan:

sudo nano /etc/mysql/conf.d/00-innodb.cnf

Plak de volgende tekst er in:

[mysqld]
innodb_large_prefix=true
innodb_file_format=barracuda
innodb_file_per_table=1

Dan restart mariadb:

sudo systemctl restart mariadb

Om de installatie te beveiligen wordt het volgende commando uitgevoerd:
sudo mysql_secure_installation
Je kunt het root wachtwoord voor MariaDB instellen, liefst een sterk wachwoord natuurlijk. Verder beantwoord alle vrgane met Y.

Installeer PHP 7.4

PHP staat voor Hypertext Pre-Processor. PHP is een breed toegepaste programmeertaal.
sudo apt install php7.4 libapache2-mod-php7.4 php7.4-mysql php-common php7.4-cli php7.4-common php7.4-json php7.4-opcache php7.4-readline
Extra pakketten voor Nextcloud:
sudo apt install php-imagick php7.4-common php7.4-mysql php7.4-fpm php7.4-gd php7.4-json php7.4-curl php7.4-zip php7.4-xml php7.4-mbstring php7.4-bz2 php7.4-intl php7.4-bcmath php7.4-gmp

Als je PHP wilt testen, maak je een testbestand met de naam info.php:

sudo nano /var/www/html/info.php

Zet de volgende regels in het bestand:

<?php
phpinfo();
?>

Open een webpagina en surf naar http://ipvanjouverver/info.php en zie of het werkt. Op deze pagina staat waar het configuratie bestand van PHP is opgeslagen. Open het bestand:
sudo nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini
Voor NextCloud pas je de volgende regels aan:

output_buffering = Off
memory_limit = 512M
upload_max_filesize = 2048M
opcache.enable=1
opcache.enable_cli=1 
opcache.memory_consumption=128 
opcache.interned_strings_buffer=8 
opcache.max_accelerated_files=10000 
opcache.save_comments=1
opcache.revalidate_freq=1

Sla het bestand op en herstart Apache:
sudo systemctl restart apache2

Je bent nu klaar om NextCloud te installeren!

Last Updated on 17 april 2021