NextCloud Caching

NextCloud gebruikt grote hoeveelheden gegevens die snel moeten kunnen verwerkt. Daarvoor is het nodig er voor te zorgen dat systeemgeheugen wordt gebruikt. Systeemgeheugen is veel sneller dan het gebruiken van het het bestandssysteem op de harde schijf.

Install Redis Server

sudo apt install redis-server

Laten we Redis nu als een cache configureren voor NextCloud. Installeer de PHP extensie voor verbindingen met Redis.

sudo apt install php-redis

Vervolgens, pas het NextCloud configuratie bestand:

sudo nano /var/www/nextcloud/config/config.php

Voeg de volgende regels toe boven deĀ  ); regel:

'memcache.distributed' => '\OC\Memcache\Redis',
'memcache.local' => '\OC\Memcache\Redis',
'memcache.locking' => '\OC\Memcache\Redis',
'redis' => array(
'host' => 'localhost',
'port' => 6379,
),

Herstart Apache webserver:

sudo systemctl restart apache2

Laatst bijgewerkt op 8 maart 2019

Na deze installatie gebruikt NextCloud de Redis cache voor het opslaan van veel gebruikte gegevens.