Upgrading to 14.0.1

Vandaag 30 septmeber 2018 heb ik NextCloud bijgewerkt naar versie 14.0.1 van 13.0.6. Aangezien de NextCloud programmatuur intensief wordt gebruikt in ons huis wacht ik steeds tot de versie op systeem beschikbaar komt. Het bijwerken naar de nieuwe versie werkte zonder problemen met de ingebouwde wed interface mogelijkheden.

Na de update ontstonden er twee problemen die werden gemeld op de overview pagina van het het administratie account. Hieronder bespreken we de oplossingen.

Missing Indexes

The database is missing some indexes. Due to the fact that adding indexes on big tables could take some time they were not added automatically. By running “occ db:add-missing-indices” those missing indexes could be added manually while the instance keeps running. Once the indexes are added queries to those tables are usually much faster.
Missing index "fs_mtime" in table "oc_filecache".

Dit kan worden opgelost door het volgende  commando in Ubuntu:
cd /var/www/nextcloud

Dan voer het volgende commando uit:
sudo -u www-data php occ db:add-missing-indices

De output ziet er ongeveer als volgt uit:

Knipsel

Referrer Policy

De volgende fout gaat over een beleid wat niet juist is ingesteld:

The “Referrer-Policy” HTTP header is not set to “no-referrer”, “no-referrer-when-downgrade”, “strict-origin” or “strict-origin-when-cross-origin”. This can leak referer information.

Dit kan worden opgelost door een regel aan te passen in .htaccess bestand van de NextCloud installatie:
sudo nano /var/www/nextcloud/.htaccess

Knipsel

Voeg de blauw gekleurde regel toe. Nadat de overzichtspagina is herladen zal je zien dat de fout is verdwenen.

Knipsel

Last Updated on 22 maart 2019