Upgrade naar versie 15.0.2

Na juist gisteren een update uitgevoerd te hebben naar versie 14.0.6 kwam vandaag , dinsdag 15 januari, ook de update naar NextCloud 15.02 binnen. Tja, als je tijd hebt dan update je die ook maar weer direct.

Update uitgevoerd via de web-interface zoals altijd. Jammer het bestand .rnd staat weer in de basis directory van NextCloud op de server. Dit stopt de upgrade. Je kunt het bestand verwijderen door het volgende commando uit te voeren:

sudo rm /var/www/nextcloud/.rnd

Dan verloopt de update voorspoedig. Wel worden er weer fouten gegeven die hieronder punt voor punt worden besproken en opgelost.

Missende Indexen

Dit kan worden opgelost door eerst van de disrectory te veranderen:
cd /var/www/nextcloud

Dan voor het volgende commande uit:
sudo -u www-data php occ db:add-missing-indices

Deze server mist PHP-modules “imagick”

Voor betere prestaties en compatibiliteit adviseren we om deze missende module te installeren:
sudo apt-get install imagemagick
sudo add-apt-repository -y ppa:ondrej/php
sudo apt-get update
sudo apt-get install php-imagick
sudo systemctl restart apache2

Kolommen in de database zijn niet geconverteerd

Doordat het wijzigen van kolomtype op grote databases veel tijd kost, zijn ze niet automatisch gewijzigd. Deze veranderingen kunnen nog alsnog worden uitgevoerd door:

sudo -u www-data php occ db:convert-filecache-bigint

Bij mij duurde het converteren een paar seconden. Mijn databases zijn niet zo groot. Na deze laatste wijziging zijn alle fouten opgelost!

Last Updated on 15 januari 2019